ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 15/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"
Nr aktu prawnego
15/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 14/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr".
Nr aktu prawnego
14/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 13/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr".
Nr aktu prawnego
13/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 12/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
12/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 11/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
Nr aktu prawnego
11/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 10/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.
Nr aktu prawnego
10/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 9/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Bobrowicach, Bytnicy, Dąbiu, Gubinie i Maszewie.
Nr aktu prawnego
9/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 8/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Nr aktu prawnego
8/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 7/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.
Nr aktu prawnego
7/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 6/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gmin przynależnych do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w Krośnie Odrzańskim, składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
6/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji