ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 23/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/2019 w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Nr aktu prawnego
23/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 22/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2020
Nr aktu prawnego
22/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 21/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na lata 2020 – 2023
Nr aktu prawnego
21/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 20/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stałej składki członkowskiej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”
Nr aktu prawnego
20/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr 19/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Nr aktu prawnego
19/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr 18/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 Listopada 2019 R. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2019
Nr aktu prawnego
18/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr 17/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
17/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-10-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 16/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 4 października 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej ca cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku.
Nr aktu prawnego
16/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 15/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Nr aktu prawnego
15/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 14/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
14/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji