ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Regulamin przyjmowania odpadów do PSZOK

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin przyjmowania odpadów do PSZOK

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK).
 2. PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt. Godziny otwarcia PSZOK określone są przez Urzędu Gminy, na terenie której Punkt się znajduje.
 3. Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK.
 4. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy MZGOK oraz osoby świadczące usługi transportu odpadów do PSZOK na rzecz właściciela nieruchomości w MZGOK. Od w/w osób, odpady przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie gminy oraz wypełnieniu formularza „przyjęcia odpadów w punkcie selektywnej zbiórki”, stanowiącego załącznik do regulaminu. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady.
 5. Każdorazowo przed zdeponowaniem odpadów należy określić objętość w m3 w celu wypełnienia formularza przyjęcia odpadu.
 6. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn, zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) przez administratora danych, którym jest Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” w Krośnie Odrzańskim. Dane będą przetwarzane wyłączenie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów problemowych od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki odpadów.
 7. Każdy mieszkaniec może dostarczyć odpady poremontowe i rozbiórkowe oraz gruz maksymalnie raz w miesiącu.
 8. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów wymienionych w punkcie 12, nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.
 9. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje osobie dostarczającej odpady, miejsce gdzie i w którym kontenerze je umieścić.
 10. Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości ze złożoną deklaracją.
 11. Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posortowane rodzajowo zgodnie z poniższą listą:
  • Odpady poremontowe i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1m3/m-c z gospodarstwa domowego(jednolity materiał),
  • odpady zielone,
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  • odpady wielkogabarytowe (meble),
  • opony pochodzące z pojazdów w ilości nie przekraczającej 8 sztuki/rok z gospodarstwa domowego,
  • tworzywa sztuczne (typu meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki z PP i PE,
  • baterie i akumulatory,
  • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych (m.in. opakowania po farbach, Tłuszczach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, oleje odpadowe, itp.)
 12. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
  • szyb samochodowych,
  • odpadów zawierających azbest,
  • części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.),
  • odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
  • odpady w opakowaniach cieknących,
  • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
  • wszelkie odpady w ilościach masowych,
  • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) – szczególnie dostarczane w dużych ilościach,
  • zmieszane odpady komunalne,
 13. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 14. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 15. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów udziela na miejscu pracownik PSZOK oraz pod numerem telefonu odpowiedniej gminy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa-Bóbr
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mateusz Gruszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-01 14:29:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-01 14:29:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-01 14:29:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »