ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja dla Interesantów Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ‘Odra – Nysa – Bóbr” w Krośnie Odrzańskim
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr”, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.
 
Czym są dane osobowe?
Dane osobowe, zgodnie z RODO, są to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku Państwa danych przetwarzanych przez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr”, zwany dalej Związkiem, są to na przykład imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa-Bóbr
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mateusz Gruszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-02 09:19:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-02 09:21:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-02 09:21:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:
Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr”, w Krośnie Odrzańskim, ul. Pionierów 44, 66-600 Krosno Odrzańskie, nr tel. (68) 506 52 60,
adres e-mail;
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Związku są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych,
nr tel. (+48) 531860802, adres e-mail; 
 
Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr”. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy Państwa dane osobowe to: art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonanie zadań realizowanych przez Związek w interesie publicznym) oraz Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). 
 
Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy
Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska);
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (numer PESEL);
 • elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail);
 • dane dotyczące zamieszkania;
 • szczegóły osobiste (akty zgonów);
 • stan posiadania (akty notarialne).
 
Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych,
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane są na czas obowiązywania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgodnie
z przepisami dotyczącymi roszczeń i postępowań egzekucyjnych.
 
Uprawnienia
W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
 
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwo danych osobowych jest:
 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy
  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • dobrowolne -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę
  na przetwarzanie danych.
 
Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa-Bóbr
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mateusz Gruszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-02 09:20:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Dębiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-02 09:21:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Dębiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-12 22:01:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »