ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Deklaracje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Instrukcja jak wypełnić deklarację znajduje się poniżej

Dokładniejsze informacje jak wypełnić deklarację, które pola wypełnić i w jaki sposób, można uzyskać klikając w ten link klik
Szczegółowy opis poszczególnych pól formularza, ich znaczenia oraz sposobu wypełniania znajduje się na dole tej strony klik
W przypadku dokonania korekty konieczne jest złożenie wyjaśnienia (które jest do pobrania powyżej).

Instrukcja jak pobrać i używać pliku deklaracji poniżej

Przede wszytkim należy mieć na komputerze zainstalowany program acrobat reader, a w dalszej kolejności należy pobrać deklarację, klikając prawym klawiszem myszy tutaj, wybrać opcję "zapisz plik jako..." i zapisać plik na swoim komputerze.

Zapisany plik trzeba otworzyć a następnie wypełnić podświetlone pola.
Jeśli nie widać podświetlonych pól należy włączyć opcję "podświetl istniejące pola" w prawym górnym rogu ekranu.

 

Informacje dotyczące sposobu wypełniania deklaracji

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają obowiązek złożyć:
  1. właściciele i współwłaściciele nieruchomości,
  2. dzierżawcy nieruchomości,
  3. najemcy,
  4. posiadający nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub władający nieruchomością.
 
W części „B” deklaracji należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat:                                                                                                                                                  - PIERWSZA deklaracja występuje wtedy gdy właściciel nieruchomości składa deklaracje po raz pierwszy,                                                                              - NOWA deklaracja występuje wtedy gdy właściel nieruchmosci posiada już wczesniejszą deklarację w MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr" i aktualizuje dane dotyczące swojego konta np. zwiększnie liczby zamieszkiwanych osób.                                                                                                                    
W części  „C” wypełnić należy dane identyfikacyjne osoby składającej deklarację tj.: imię i nazwisko, nr pesel, tel. kontaktowy, adres email a w przypadku podmiotów gospodarczych należy dodoatkowo podac nr NIP. 
W części ,,C.1" należy podać adres do korespondecji.
W część „C.2” deklaracji należy podać dokładne miejsce gdzie będą wytwarzane odpady komunalne (pełny adres) a w przypadku nieruchomości, która nie ma nadanego adresu należy podać numer ewidencyjny działki.
Część ,,D" deklaracji dotyczy wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Część ,,D.1" wypełniają tylko i wyłacznie właściciele nieruchomości zamieszkałych podając DOKŁADNĄ liczbę osób które zamieszkują daną nieruchomość. Następnie nalezy podać wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata dla nieruchomości zamieszkałych będzie stanowiła iloczyn liczby osób zamieszkałych i obecnie panującej stawki za odobiór odpadów komunalnych, czyli 32,00 zł od osoby za dany miesiąc.
Przykład: 3 osoby x 32,00 zł = 96,00 zł miesięcznie.
Część ,,D.2" dodatkowo wypełniają właściciele nieruchomości mieszanych, czyli takich w przypadku któych pod tym samym adresem znajduje się nieruchomość zamieszkała + działalność gospodarcza. W tableli należy podać wielkośc pojemnika, liczbę pojemników oraz podać obecnie obowiązującą stawkę za dany pojemnik. W ostatnim wierszu tabeli należy sumować wszystkie wybrane pozycję, a następnie wykazać wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Ceny za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych podano w zkaładce ,,ceny". 
W części ,,D.3" właściciel nieruchomości wyraża chęć skorzystania z ulgi za kompostownie bioodpadów. Wysokość zwolnienia za kompostowanie wynosi 2,00 zł od nieruchomości (nie od osoby). 
Część ,,D.4" dotyczy właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wysokość ryczałtowej opłaty rocznej wynosi 169,00zł (płatnosć w dwóch ratach: I rata do 15 czerwca natomiast II rata płatność do 15 grudnia). 
W części ,,E" osoba składająca deklarację lub osoba reprezentująca składa podpisy. 
Część ,,F" deklaracji wypełnia tylko i wyłącznie osoba przyjmująca deklarację, czyli pracownik MZGOK ,,Odra - Nysa - Bóbr".
 
W RAZIE JAKICHOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PRZY WYPEŁNIANIU DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ OPŁĄTY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNCYH PROSIMY O KONTAKT Z OBSŁUGĄ KLIENTA POD NR TEL: 68 506 52 63 LUB 791 999 502. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa-Bóbr
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mateusz Gruszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-02 15:19:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczynski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-02 15:19:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Kusza
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-02 07:42:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2062 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »