ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała 10/2021 - w sprawie zmiany uchwały nr 9/2020 w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Bobrowicach, Bytnicy, Dąbiu, Gubinie, Maszewie.
Nr aktu prawnego
10/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała 9/2021 - w sprawie zmiany uchwały nr 7/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
Nr aktu prawnego
9/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała 8/2021 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Biura MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr"
Nr aktu prawnego
8/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała 7/2021 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr" za 2020r.
Nr aktu prawnego
7/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała 6/2021 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr"
Nr aktu prawnego
6/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała 5/2021 - w sprawie udzielenia Zarządowi wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Związku
Nr aktu prawnego
5/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała 4/2021 - w sprawie powołania Skarbnika - Głównego Księgowego MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr"
Nr aktu prawnego
4/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała 3/2021 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2021
Nr aktu prawnego
3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała 2/2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr" na lata 2021-2024
Nr aktu prawnego
2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała 1/2021 - w sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji