ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-04-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gmin członkowskich Bytnica, Bobrowice, Dąbie, Gubin i Maszewo”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gmin członkowskich Bytnica, Bobrowice, Dąbie, Gubin i Maszewo”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załaczniki (ZIP, 1.7 MiB)
 • Treść Ogłoszenia (PDF, 99.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 358 KiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 20.3 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (1) (DOCX, 48 KiB)
 • BIP Wyjasnienie treści SIWZ (2) (DOCX, 49 KiB)
 • BIP Wyjasnienie (3) treści SIWZ (DOCX, 47.6 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 18.7 KiB)
 • ENOTICES_MZGOK (external)-2021-015083-NF14-PL (PDF, 71.7 KiB)
 • Ogłoszenie zm2 (PDF, 114.1 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ 2 (DOCX, 72.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (1) (PDF, 141.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 109.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_uzupelnienie (PDF, 109.7 KiB)
 • 12 Unieważnienie postępowania (DOCX, 93.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Międzygminny Transport Odpadów Sp. z o.o.: Cykliczna dostawa oleju napędowego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 227.9 KiB)
 • SIWZ „Cykliczna dostawa oleju napędowego” (PDF, 988.8 KiB)
 • Załączniki nr 1, 2, 3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 146 KiB)
 • Załączniki nr 1, 2, 3 do SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ z dn. 26.11.2020 (PDF, 322.8 KiB)
 • informacja z otwarcia kopert (PDF, 554 KiB)
 • Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.3 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Cykliczna dostawa oleju napędowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 252.5 KiB)
 • Ogłoszenie nr 500870-N-2020 z dnia 2020-01-09 r. (PDF, 156.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 176 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 70.4 KiB)
 • Wyjaśnienia - infromacja (DOCX, 43.2 KiB)
 • Wyjaśnienia - SIWZ (DOC, 253.5 KiB)
 • Wyjaśnienia - SIWZ ZAŁ. 4 (DOC, 162.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia kopert oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (DOCX, 54 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-12-31
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o unieważnieniu postępowania.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.3 MiB)