ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domu letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Nr aktu prawnego
Uchwała nr 8/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wkładu pieniężnego do Spółki "Międzygminnego Transportu Odpadów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
Nr aktu prawnego
Uchwała nr 7/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr 2/2022 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gmin przynależnych do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w Krośnie Odrzańskim, składanej przez właściciela nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Uchwała nr 6/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr 18/2022 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
Uchwała nr 5/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr 1/2023 z dnia 16.01.2023 w sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
Nr aktu prawnego
Uchwała nr 4/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2023
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr 3/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr 2/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych .
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr 1/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GSOPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR" z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2022
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR 20/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR" Z dnia 21 grudnia 2022 r. W sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej i zmiany Uchwały nr 27 Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR 19/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji