ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr 7/2022 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
NR 10/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr 6/2022 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Międzygminnego Związku Gospodarowania Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
NR 9/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 5/2022 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR" z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” za 2021 rok
Nr aktu prawnego
NR 5/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 4/2022 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR" z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ Odra- Nysa- Bóbr” w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
NR 4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 6/2022 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR"
Nr aktu prawnego
NR 6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 7/2022 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR"
Nr aktu prawnego
7/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 3/2022 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra-Nysa-Bóbr" w Krośnie Odrz. do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin
Nr aktu prawnego
3/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 2/2022 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gmin przynależnych do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrz., składanej przez właściciela nieruchomości
Nr aktu prawnego
2/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 1/2022 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała nr 20/2021 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2021
Nr aktu prawnego
20/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji